Mi a Servas?

Mi a Servas?
A Servas egy társas kapcsolatokat építő, ápoló békeszervezet. A szervezet ezt a célt úgy gondolja elérni, hogy segítséget nyújt abban, hogy az emberek megismerjék egymást és közvetlen kapcsolatba kerüljenek. Egy amerikai aktivista, Bob Luitweiler, a dániai népfőiskolai működése alatt szervezte meg a Peacebuilder szervezetet 1949-ben, ami az 1952-ben Németországban tartott első nemzetközi találkozóján vette föl a Servas nevet. Az ENSZ 1973-ban vette fel a civil szervezetek listájára. A servas eszperantó szó, jelentése szolgálunk. A magyar Servas 1983-as szárnybontogatása hivatalos ellenállásba ütközött, de 1989 óta szabadon működik, 1997 óta egyesületi formában.

A nemzetközi Servas felépítése
A Servas országonként alkot szervezeteket, amelyek a Nemzetközi Servas tagjai. A tagokat a nemzeti szervezetek veszik föl és tartják nyilván.

Hogyan működik a Servas?
A Servas-utazó a kiválasztott ország (ez lehet az illető saját országa is!) vendéglátói közül kiválaszt bizonyos embereket, családokat, akiket szeretne meglátogatni. Felveszi velük a kapcsolatot az általuk meghatározott módon és időben, bemutatkozik nekik, és megkérdezi, hogy látogatásának tervezett időpontjában készek lennének-e fogadni őt. Nemleges válasz esetén az utazó tovább keres vendéglátókat.

Önkéntesség
A Servas-élet minden egyes mozzanata szigorúan önkéntes. Önkéntes a belépés, a tagság meghosszabbítása, a vendégfogadás minden egyes alkalommal, külön-külön is. (Természetesen, ha már vállaltuk egy Servas-utazó fogadását, különösen nyomós ok nélkül ne lépjünk vissza attól.) A belépéssel beleegyezésünket adjuk ahhoz, hogy adataink a vendéglátók adatbázisában - ami egyébként szigorúan bizalmas, vagyis csak Servas-tagok számára hozzáférhető - megjelenjenek. Adataink a személyi adatokon kívül tartalmazzák érdeklődési körünket, családi viszonyainkat, nyelvismeretünket valamint további olyan információkat, melyeket fontosnak tartunk elmondani magunkról. Minden Servas-vendéglátó kikötheti, hogy kiket fogad, kiket nem (pl. dohányzókat nem), mikor igen, mikor nem (pl. augusztusban nem), milyen körülmények között (pl. hozzon hálózsákot), stb. A közvetlen baráti hang megteremtése érdekében a Servas korra, nemre és minden egyébre való tekintet nélkül egységesen a tegezést használja, ami különösen a magyar és a német nyelven szembeszökő - az angolban nehezebben érzékelhető. Az önkéntesség a Servas-munkát végzőkre is vonatkozik: rajtuk a hozzájuk forduló semmit nem kérhet számon, ők kizárólag a közgyűlésnek felelősek. A Servas-magatartás legfőbb eleme a partner feltétlen elfogadása és tisztelete.

Egy-egy Servas látogatás általában 2 napig tart (az egy éjszakás tartózkodás nagyon "szálloda ízű", kettőnél többre nem tarthatunk igényt, csak ha marasztalnak). Igyekezzünk beépülni a család életébe, amennyire lehet, ismerjük meg őket, hisz ez a Servas célja, s amennyire igénylik, ismertessük meg magunkat és országunkat. Vigyünk magunkkal figyelmesség-értékű ajándékot. Sem érkezésünk, sem indulásunk nem eshet az éjszakai órákra. (Ha szervezési okokból ez nem elkerülhető, akkor ezt az éjszakát szállodában kell töltenünk.) Ajánlkozzunk együttes tevékenységre: bevásárlás, főzés, mosogatás, kertészkedés, stb.

A Servas-tagság formái
A Servas a kapcsolatépítést az emberek "összehozásával" gondolja elérni, de ennek nem kizárólagos formája a teljes (szállást is adó) vendéglátás. Akinek körülményei nem teszik lehetővé, hogy otthonában vendéget fogadjon, de mégis szívesen lenne vendéglátó, az napközben ajánl közös programot az utazónak - ő maga pedig ún. nappali vendéglátó (day-host). Aki ezt sem tudja vállalni, az csak utazó Servas tag lesz. A teljes vendéglátás keretében általában reggelit és vacsorát is adunk ill. kapunk, bár ez nem kötelező. Ezek a közös étkezések mindenesetre kiváló alkalmat teremtenek a beszélgetéshez és a meglátogatott ország kultúrájának megismeréséhez.

Bemutatkozó levél
A Servas utazó Servas igazolványa a bemutatkozó levél (Letter of Introduction), amit meg kell mutatni a vendéglátónak. A bemutatkozó levél személyre szóló, de kiskorú gyermeknek külön nem kell. Ebből (is) egyenesen következik, hogy előzetesen be nem jelentett, s kiváltképp nem Servas-tag vendéget nem vihetünk vendéglátónkhoz.

Ki lehet Servas tag?
Mindenki, aki a fenti célokat elfogadja, és a Servas mindenkori szabályait betartja. A jelentkezés módja: a ServasOnline-on történő jelentkezést követően egy interjúvolóval kell személyesen találkozni, aki dönt a jelentkező alkalmasságáról. Ennek egyik feltétele egy idegen nyelv társalgási szintű ismerete. A tagsági díj évente fizetendő, a bemutatkozó levél a kiállítástól számított 1 évig érvényes.

Az utazást célszerű és helyes előre megtervezni, a célországot és a helyeket tanulmányozni s a kiválasztott vendéglátókkal előzetes kapcsolatot felvenni, miáltal az illető(k)ről a megadottaknál részletesebb információkhoz juthatunk. A listákban néhány helyen olvasható "előzetes értesítés nem szükséges" jelzés inkább "elsősegély" jellegű, azzal visszaélni nem szabad. Az "itt vagyok", illetve a "holnap jövök, tessék befogadni" jellegű üzenetek nem megfelelő Servas-magatartás. Az interjúvolóknál való sürgős jelentkezés ("holnap indul a gépem", stb.) ugyancsak nem megfelelő servasos viselkedés.

A vendéglátókat külön szolgáltatásokra ne kérjük - pl. lakásukról ne telefonáljunk. Kisebb szívességeket elfogadhatunk. Utunk végeztével itthonról küldjünk köszönő levelet vendéglátóinknak.

Írhatunk útibeszámolót is, amely - elküldve a Servas-titkárnak - bekerülhet a következő Servas Híradóba, hasznos és élvezetes olvasmányként szolgálva a többi Servas-tag számára.

Végezetül a félreértések feltétlen elkerülése végett: mi nem a Servas?
Nem:
- szállásszervező társaság
- idegenforgalmi szolgáltatás
- ingyenszállás
Hanem:
- emberi kapcsolatok építését és fenntartását szolgáló önkéntes társulás.