Servas illemkódex

Általános szabályok:

Minden felajánlás elfogadható, de semmi sem kérhető. Mivel a Servas révén a világ különböző részeinek igen különböző kultúrájú emberei találkozhatnak, ez az egyik általánosan elfogadott és alapvető Servas-illemszabály. A Servas-tag rendelkezzen megfelelő nyelvismerettel ahhoz, hogy tudását, benyomásait, tapasztalatait meg tudja osztani vendégeivel, vendéglátó­jával, sőt nehezebb témákról is, mint például politika, szociális helyzet társalogni tudjon.

Ha utazunk:
Készüljünk elő alaposan az utazásra: tanulmányozzuk a meglátogatni kívánt ország(ok) történelmét, politikáját, kultúráját, nyelvét, szokásait valamint azokat a helyeket is, amelyeket meg kívánunk látogatni. Ajánlatos felkeresni olyan Servas-utazókat, akik már jártak arrafelé. Lehetőséget adnak erre a servasos diavetítések, Servas-találkozók és a Servas Híradó.

Tervezzük meg előre az utazásunkat: útvonal, egyes helyeken eltöltendő idő, közlekedés, stb. Ne csak néhány napot szánjunk egy ország megismerésére, ez nem felel meg a Servas elveinek. Ne csak a nagy városokat látogassuk meg, melyek általában Servas-utazókkal egyébként is zsúfoltak! A külvárosi és vidéki vendéglátók gyakran sokkal jobban örülnek a látogatóknak, mivel kevesebbel találkoznak, és körükben lehetőség nyílik a nagyvárositól teljesen eltérő életforma megismerésére is.

FONTOS!
Soha ne alapozzunk egy egész utazást kizárólag a Servas-tagok vendégszeretetére! Előfordulhat, hogy egy-egy meglátogatandó városban nem találunk vendéglátót, de akár még az is megtörténhet, hogy egy előre lebeszélt látogatás is meghíusul, mert a vendéglátónál közbejön valami, ami lehetetlenné teszi, hogy fogadjon bennünket. Ez szerencsére nagyon ritka, ám ha így alakul, el kell fogadnunk, hisz a Servas-tagság semmire sem kötelezi a vendéglátót.

Szervezzük meg az utazás servasos részét:
a közölt információk és útitervünk alapján válasszuk ki a meglátogatni kívánt vendéglátókat. Célszerű jóval az indulás előtt írni nekik, még akkor is, ha a listában közöltek alapján csak telefonon várnak értesítést. Ahol lehetséges, írásban (pl. emailen) vegyük fel a kapcsolatot, mert ez gyorsabb és könnyebben megválaszolható. Mutatkozzunk be minél részletesebben az emailben (csatolt fájlban elküldhetjük a beszkennelt érvényes bemutatkozó levelet is), és esetleg utaljunk arra is a vendéglátónak, hogy miért éppen őt szeretnénk meglátogatni. Így jobb az esélyünk, hogy érdekesnek talál és kész lesz fogadni minket. Az emailben már közöljük a látogatás várható időpontját, az érkezés előtt pedig egy-két nappal újra jelezzük jövetelünket telefonon. Csak nappali vagy kora esti órákban telefonáljunk a vendéglátóknak. Ha érkezési időpontunk módosulna, illetve látogatásunk elmaradna, erről mindenképpen értesítsük vendéglátónkat, nehogy az hiába várjon vagy váratlanul érkezzünk.

Alkalmazkodjunk a vendéglátó valamennyi feltüntetett kikötéséhez. Csak olyan vendéglátót válasszunk, akinek a feltüntetett szokásaihoz alkalmazkodni tudunk és érdeklődési körünkben vannak közös pontok. Ha a nem beszéljük annak az országnak a nyelvét, ahova utazunk, csak olyan vendéglátót látogassunk meg, akivel beszélünk közös nyelvet.

Találkozáskor azonnal, kérés nélkül mutassuk meg a bemutatkozó levelet!

Kérdezzük meg, hogy mi a vendéglátó időbeosztása, elvárása az étkezés, tisztálkodás, lefekvés, felkelés, társalgás időpontjával kapcsolatban. Milyen házimunkákban (mosogatás, vásárlás, kerti munka, stb.) segíthetünk. Milyen programokat ajánl (látnivalók, kulturális programok, szórakozási lehetőségek).

Utazás közben szerzett nem servasos barátot nem vihetünk Servas-vendéglátóhoz. Ha vele akarunk utazni, kérjük meg őt, hogy lépjen be a helyi Servas-szervezetbe és kérjen bemutatkozó levelet. Minden felnőtt utazónak saját bemutatkozó levéllel kell rendelkeznie. A házaspárok használhatnak egy bemutatkozó levelet.

Két éjszakánál kevesebbet lehetőleg ne töltsünk vendéglátónknál (kivéve, ha korábban így állapodtunk meg), egy nap ugyanis általában nem elegendő a megfelelő személyes kapcsolat kialakítására. Két napnál többet pedig csak akkor maradjunk, ha ezt a vendéglátó magától felajánlja nekünk. Soha ne kérdezzük meg, hogy maradhatunk-e még, telefonálhatunk-e, vagy bármit, amit a vendéglátó magától nem ajánl fel.